https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4 Politika společnosti - JIPOCAR - přeprava, logistika a celní řízení
„jipocar - everywhere on time"

 

Naše společnost zajišťuje komplexní služby v oblasti přepravy, logistiky a celního řízení na té nejvyšší úrovni. Naším nejdůležitějším posláním je služba zákazníkovi a ta musí být vždy službou seriózní. Uvědomujeme si, že je to možné pouze díky obětavému a odbornému personálu.

Naši zaměstnanci se trvale vzdělávají. Celoživotní vzdělávání je základní podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti naší společnosti. Našim zaměstnancům zabezpečujeme profesní i osobnostní rozvoj, který přispívá k posílení významu problematiky kvality služeb, ochrany životního prostředí a prevence havárií.

Naši zákazníci v nás nachází solidní partnery, na které se mohou vždy spolehnout. Při poskytování služeb klademe důraz na profesionalitu a etiku jednání. Preferujeme oboustranně otevřenou komunikaci a spolupráci.

Naši dodavatelé jsou pouze ti nejlepší ve svém oboru. Tím potvrzujeme svým zákazníkům předpoklady pro poskytování kvalitních služeb. Našim zaměstnancům tak zajišťujeme vhodné pracovní podmínky a kvalitní vybavení. Výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajišťujeme realizaci této politiky.

Naše služby jsou efektivně řízeny a neustále zlepšovány. Potřeby našich zákazníků, stejně jako myšlenky a podněty našich zaměstnanců, jsou předpokladem zvyšování jejich úrovně.

Naše životní prostředí. Jeho ochrana je pro nás samozřejmostí, stejně jako podpora kultury, sportu a vzdělanosti v regionu. Vzhledem k povaze námi poskytovaných služeb je naší povinností chovat se co nejšetrněji k životnímu prostředí a místní infrastruktuře.

Preventivně zcela odstraňujeme nebo minimalizujeme rizika vzniku negativních dopadů na životní prostředí. Při poskytování našich služeb zákazníkovi používáme prostředky a technologie maximálně šetrné k našemu životnímu prostředí. Samozřejmostí při všech našich činnostech je dodržování shody s legislativními a jinými požadavky, které souvisejí nejen s ochranou životního prostředí.

Naše prevence závažných havárií – námi prováděné služby skladování nebezpečných chemických látek a přípravků provádíme tak, aby nedošlo k haváriím se závažnými následky. Naším společným cílem a odpovědností každého, kdo se podílí na skladování, je minimalizace vzniku havárií. Zaměřujeme se na preventivní přístupy, správnou praxi v nakládání a pravidelnou kontrolu, údržbu zařízení preventivní ochrany a zásahových prostředků. Pravidelná kontrola činností a postupů vede ke zdokonalování systému prevence závažných havárií.

Náš slogan "JIPOCAR – everywhere on time"

Naplňováním této politiky upevňujeme v podvědomí zákazníků i ostatních partnerů spojení obchodního jména společnosti JIPOCAR s profesionalitou, vysokou kvalitou a bezpečností všech poskytovaných služeb a odpovědným přístupem k životnímu prostředí.

Pro naplnění výše uvedené Politky je v naší společnosti zaveden, udržován, dokumentován, trvale vyvíjen a zlepšován systém jakosti dle mezinárodní normy ISO 9001:2015, systém ochrany životního prostřední dle mezinárodní normy ISO 14001:2015, systém prevence závažných havárií podle příslušných zákonů a ostatní legislativy. Všechny systémy jsou trvale zlepšovány prostřednictvím projektů na zlepšení, preventivních opatření a programů. To vše se děje se souhlasem a přímým dohledem vrcholového vedení firem skupiny JIPOCAR.

 

V Jihlavě 21.1.2021                                                                                                                                       

dotace
https://www.traditionrolex.com/4