https://www.traditionrolex.com/4https://www.traditionrolex.com/4 E-faktury - JIPOCAR - přeprava, logistika a celní řízení

Elektronická podatelna  účetních dokladů

 

  • E-mailová adresa pro elektronické účetní doklady je faktury@jipocar.cz.
  • Fakturu přiložte jako přílohu e-mailu, nejlépe ve formátu .pdf . Přílohy e-mailů mohou být pouze v těchto formátech: .pdf, .jpg, .tif.
  • Pro vaši jasnou identifikaci digitálně podepište přiložený pdf soubor. Vlastní E-mail nesmí být digitálně podepsán ani zašifrován.
  • Předmět e-mailu smí mít jen 150 znaků ,obsah e-mailu pouze 1 000 znaků.
  • Do předmětu e-mailu umístěte buď číslo objednávky, identifikaci zakázky nebo smlouvy, ke které se účetní doklad vztahuje.
  • Každou fakturu posílejte zvlášť emailem. Neodesílejte více faktur v jednom emailu.
  • Pro rychlejší a bezchybné zpracování dokladů opatřete fakturu QR kódem ve standardu QR Faktura. Formát je popsán na stránkách Komory daňových poradců: http://qr-faktura.cz/ . 
  • V případě, že se rozhodnete využít elektronické předání účetního dokladu, neposílejte jej už jinou formou.

 

Děkujeme, že se držíte našich pokynů.

dotace
https://www.traditionrolex.com/4